SFS 2020:965 Förordning om inkomstindex för år 2021

SFS2020-965.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om inkomstindex för år 20211

Utfärdad den 19 november 2020

Regeringen föreskriver följande.

1 § Inkomstindexet enligt 58 kap. 10�12 §§ socialförsäkringsbalken ska
vara 186,52 för år 2021.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2019:693.

SFS

2020:965

Publicerad
den

20 november 2020