SFS 2020:967 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter för år 2021

SFS2020-967.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fastställande av andelar för fördelning av

ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter

för år 20211

Utfärdad den 19 november 2020

Regeringen föreskriver följande.

1 § Fördelningen av ålderspensionsavgifter enligt 6 § lagen (2000:981)
om fördelning av socialavgifter ska för år 2021 göras på så sätt att
10,7 procent förs till staten, 20,4 procent förs till Riksgäldskontoret för
tillfällig förvaltning och återstoden förs efter avstämning till Första�Fjärde
AP-fonderna.

2 § Fördelningen av statliga ålderspensionsavgifter enligt 8 § lagen
(1998:676) om statlig ålderspensionsavgift ska för år 2021 göras på så sätt
att 13,6 procent förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning och
återstoden förs efter avstämning till Första�Fjärde AP-fonderna.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2019:695.

SFS

2020:967

Publicerad
den

20 november 2020