SFS 2020:981 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2013:833) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

SFS2020-981.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fortsatt giltighet av förordningen (2013:833) om vissa

register för forskning om vad arv och miljö betyder för

människors hälsa

Utfärdad den 19 november 2020

Regeringen föreskriver att förordningen (2013:833) om vissa register för fo-
rskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa, som gäller till
utgången av 20201, ska fortsätta att gälla till utgången av 2023.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningens giltighetstid senast förlängd 2017:1103.

SFS

2020:981

Publicerad
den

21 november 2020