SFS 2020:982 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2017:1254) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn för viltskador och förebyggande av viltskador

SFS2020-982.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fortsatt giltighet av förordningen (2017:1254) om

statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn

för viltskador och förebyggande av viltskador

Utfärdad den 19 november 2020

Regeringen föreskriver att förordningen (2017:1254) om statligt stöd av
mindre betydelse inom jordbrukssektorn för viltskador och förebyggande av
viltskador, som gäller till utgången av 2020, ska fortsätta att gälla till
utgången av 2027.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

SFS

2020:982

Publicerad
den

21 november 2020