SFS 2021:1 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta

SFS2021-1.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande

av uppgift om Riksbankens referensränta

Beslutat den 30 december 2020

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den
1 januari�30 juni 2021 är 0,00 procent.

På Riksbankens vägnar

Lena Strömberg

Ingrid Wallin Johansson

SFS

2021:1

Publicerat
den

8 januari 2021