SFS 2021:9 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

SFS2021-9.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641)

Utfärdad den 8 januari 2021

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen
(2009:641) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 10 januari 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

SFS

2021:9

Publicerad
den

9 januari 2021

background image

2

Bilaga1

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i
sekretessen

164. tillsyn enligt lagen (2021:4)
om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen
covid-19

sekretessen gäller inte beslut i
ärenden

1 Senaste lydelse 2020:1186.

SFS 2021:9

background image

3

SFS

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

Centrala motparter
Covid-19

Datakommunikation

135

64, 164

47

Läkemedelsverket
Länsstyrelser
Läromedel

33, 34, 41, 46, 82, 115, 126

24, 31, 88, 106, 164

54

2021:9