SFS 2021:14 Förordning om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige

SFS2021-14.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt

inreseförbud till Sverige

Utfärdad den 14 januari 2021

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2020:127) om tillfälligt
inreseförbud till Sverige ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 20 januari 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

SFS

2021:14

Publicerad
den

15 januari 2021

background image

SFS

2021:14

2

Bilaga1

Stater som omfattas av undantaget i 3 § andra stycket 7
Australien
Japan
Nya Zeeland
Rwanda
Singapore
Sydkorea
Thailand

1 Senaste lydelse 2020:866.