SFS 2021:15 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från Danmark eller Förenade kungariket till Sverige, dels ändring i samma förordning

SFS2021-15.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:1258) om

tillfälligt inreseförbud vid resor från Danmark eller

Förenade kungariket till Sverige, dels ändring i samma

förordning

Utfärdad den 14 januari 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2020:1258) om tillfälligt
inreseförbud vid resor från Danmark eller Förenade kungariket till Sverige,
som gäller till och med den 20 januari 2021,

dels att förordningen ska fortsätta att gälla till och med den 31 januari

2021,

dels att 4 § ska ha följande lydelse.

4 §1 En utlänning som reser till Sverige från Danmark ska nekas inresa i
landet och avvisas. Detta gäller inte för en utlänning som

1. bor eller utför hälso- och sjukvårdsarbete på Bornholm och reser via

Sverige mellan Bornholm och en annan del av Danmark, eller

2. utför, deltar i eller är föremål för hälso- och sjukvårdstransporter.
En utlänning som reser till Sverige från Förenade kungariket ska nekas

inresa i landet och avvisas.

Första och andra styckena gäller inte för
1. personer som bor eller utför arbete i Sverige,
2. personal som transporterar gods och annan personal inom

transportsektorn,

3. personer med trängande familjeskäl,
4. personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716),
5. personer som arbetar i internationella organisationer eller som är

inbjudna av sådana organisationer och vilkas närvaro behövs för
organisationernas verksamhet, eller

6. barn som reser i syfte att träffa en förälder som bor i Sverige eller på

Bornholm och den person som ledsagar barnet vid sådana resor.

För att en utlänning som reser till Sverige från Förenade kungariket ska

omfattas av något av undantagen i tredje stycket 1, 3, 4 eller 5 krävs
dessutom att utlänningen vid ankomst till Sverige kan uppvisa ett negativt
provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom
72 timmar före ankomsten.

Denna förordning träder i kraft den 16 januari 2021.

1 Senaste lydelse 2020:1306.

SFS

2021:15

Publicerad
den

15 januari 2021

background image

SFS

2021:15

2

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)