SFS 2021:26 Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

SFS2021-26.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella

statistiken

Utfärdad den 21 januari 2021

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2001:100) om den
officiella statistiken ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 18 februari 2021.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

SFS

2021:26

Publicerad
den

22 januari 2021

background image

SFS

2021:26

2

Bilaga1

Den officiella statistiken

Officiell statistik

Ansvarig myndighet

KULTUR OCH FRITID

Bibliotek

Kungl. biblioteket

Kulturmiljövård

Myndigheten för kulturanalys

Museer

Myndigheten för kulturanalys

Studieförbund

SCB

Samhällets kulturutgifter

Myndigheten för kulturanalys

Film

Myndigheten för kulturanalys

1 Senaste lydelse 2020:736.