SFS 2021:28 Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

SFS2021-28.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Riksåklagarens föreskrifter

om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178)

om ordningsbot för vissa brott

Utfärdade den 18 januari 2021

Riksåklagaren föreskriver med stöd av 48 kap. 14 § andra och tredje stycket
rättegångsbalken i fråga om Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om
ordningsbot för vissa brott1 att en ny bilaga 26 ska införas med följande
lydelse.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 27 januari 2021.

PETRA LUNDH

Marie-Louise Ollén

1 Föreskrifterna senast ändrade 2020:416.

SFS

2021:28

Publicerade
den

22 januari 2021

background image

2

SFS

2021:28

Bilaga 26

Brott mot lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för

att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Nr

Brott
mot

Ledtext

Botbelopp

1

12 § 1
st. och
24 §

Brott mot föreskrift om förbud mot att samlas i ett sällskap
av en viss storlek

2 000

2

13 § 1
st. och
24 §

Brott mot föreskrift om förbud mot att vistas på vissa
särskilt angivna platser

2 000