SFS 2021:40 Förordning om ändring i förordningen (2007:1115) med instruktion för Rymdstyrelsen

SFS2021-40.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1115) med instruktion

för Rymdstyrelsen

Utfärdad den 28 januari 2021

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:1115) med instruktion för
Rymdstyrelsen ska ha följande lydelse.

1 §1 Rymdstyrelsen har till uppgift att främja utvecklingen av svensk
rymdverksamhet och rymdforskning.

Myndigheten ska verka för att rymdverksamhet och rymdforskning bidrar

till kunskapssamhället och till industrins innovations- och konkurrenskraft
samt tillfredsställer samhällets behov inom bland annat transport,
kommunikation, miljö och klimat.

Myndigheten ska i sin verksamhet beakta Sveriges utrikes-, säkerhets-

och försvarspolitiska intressen.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Katarina Back
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1227.

SFS

2021:40

Publicerad
den

29 januari 2021