SFS 2021:42 Förordning om ändring i viltskadeförordningen (2001:724)

SFS2021-42.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i viltskadeförordningen (2001:724)

Utfärdad den 28 januari 2021

Regeringen föreskriver att 11 a § viltskadeförordningen (2001:724)1 ska
upphöra att gälla vid utgången av februari 2021.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse av 11 a § 2016:865.

SFS

2021:42

Publicerad
den

29 januari 2021