SFS 2021:58 Förordning om ändring i förordningen (2020:244) om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19

SFS2021-58.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:244) om viss tillfällig

föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19

Utfärdad den 4 februari 2021

Regeringen föreskriver att 7 e § förordningen (2020:244) om viss tillfällig
föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19 ska ha följande
lydelse.

7 e §1 Tillfällig föräldrapenning som lämnas med stöd av 7 a eller 7 b §
lämnas under ett obegränsat antal dagar.

1. Denna förordning träder i kraft den 6 februari 2021.
2. Bestämmelsen i 7 e § i den nya lydelsen tillämpas dock för tillfällig

föräldrapenning som avser tid från och med den 1 januari 2021.

3. Bestämmelsen i 7 e § i den äldre lydelsen gäller fortfarande för tillfällig

föräldrapenning som avser tid före den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2020:911.

SFS

2021:58

Publicerad
den

5 februari 2021