SFS 2021:65 Förordning om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

SFS2021-65.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1997:835) om

arbetslöshetsförsäkring

Utfärdad den 4 februari 2021

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1997:835) om arbetslöshets-
försäkring ska införas en ny paragraf, 5 d §, av följande lydelse.

5 d §1 Bestämmelsen i 35 § tredje stycket lagen (1997:238) om arbets-
löshetsförsäkring ska inte tillämpas för företagare som upphör att bedriva
näringsverksamhet och anses vara arbetslösa på grund av att det inte vidtas
några åtgärder i näringsverksamheten.

1. Denna förordning träder i kraft den 22 februari 2021.
2. Förordningen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari

2021.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Tidigare 5 d § upphävd genom 2020:221.

SFS

2021:65

Publicerad
den

5 februari 2021