SFS 2021:68 Förordning om ändring i förordningen (2005:363) om läkemedelsregister hos Socialstyrelsen

SFS2021-68.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2005:363) om

läkemedelsregister hos Socialstyrelsen

Utfärdad den 4 februari 2021

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2005:363) om läkemedels-
register hos Socialstyrelsen ska ha följande lydelse.

4 §1 I läkemedelsregistret får endast följande uppgifter registreras:

1. datum för expediering, vara, mängd, dosering, kostnad och kostnads-

reducering enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,

2. ordinationsorsak,
3. patientens personnummer eller samordningsnummer samt folkbok-

föringsort, och

4. förskrivarens yrke, specialitet och arbetsplatskod.
Ordinationsorsak ska anges med en kod.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:909.

SFS

2021:68

Publicerad
den

5 februari 2021