SFS 2021:91 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2020:979) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19

SFS2021-91.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fortsatt giltighet av förordningen (2020:979) om

tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för

äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen

covid-19

Utfärdad den 11 februari 2021

Regeringen föreskriver att förordningen (2020:979) om tillfälligt förbud mot
besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av
sjukdomen covid-19, som gäller till utgången av februari 2021, ska fortsätta
att gälla till och med den 31 maj 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2021:91

Publicerad
den

12 februari 2021