SFS 2021:99 Förordning om upphävande av förordningen (2015:403) om statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå

SFS2021-99.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om upphävande av förordningen (2015:403) om

statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på gymnasial

nivå och kommunal vuxenutbildning som särskild

utbildning på gymnasial nivå

Utfärdad den 11 februari 2021

Regeringen föreskriver att förordningen (2015:403) om statsbidrag för kom-
munal vuxenutbildning på gymnasial nivå och kommunal vuxenutbildning
som särskild utbildning på gymnasial nivå1 ska upphöra att gälla vid
utgången av juni 2021.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2020:466.

SFS

2021:99

Publicerad
den

12 februari 2021