SFS 2021:115 Förordning om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

SFS2021-115.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda

begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen

covid-19

Utfärdad den 12 februari 2021

Regeringen föreskriver att 7 kap. förordningen (2021:8) om särskilda be-
gränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 ska upphöra
att gälla vid utgången av maj 2021.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2021:115

Publicerad
den

13 februari 2021