SFS 2021:117 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol

SFS2021-117.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fortsatt giltighet av förordningen (2020:956) om

tillfälligt förbud mot servering av alkohol

Utfärdad den 12 februari 2021

Regeringen föreskriver att förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot
servering av alkohol, som gäller till utgången av februari 2021, ska fortsätta
att gälla till och med den 11 april 2021.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2021:117

Publicerad
den

13 februari 2021