SFS 2021:118 Förordning om ändring i förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol

SFS2021-118.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:956) om tillfälligt

förbud mot servering av alkohol

Utfärdad den 12 februari 2021

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud
mot servering av alkohol ska ha följande lydelse.

3 §1 Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker
eller alkoholdrycksliknande preparat är förbjuden mellan klockan 22.00 och
11.00.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2020:1294.

SFS

2021:118

Publicerad
den

13 februari 2021