SFS 2021:123 Förordning om ändring i förordningen (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19

SFS2021-123.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:246) om statligt stöd för

kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med

anledning av spridningen av sjukdomen covid-19

Utfärdad den 18 februari 2021

Regeringen föreskriver att 4 och 6 §§ förordningen (2020:246) om statligt
stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning
av spridningen av sjukdomen covid-19 ska ha följande lydelse.

4 §1 Stöd enligt denna förordning får endast lämnas i enlighet med
Europeiska kommissionens beslut den 22 april 2020 i ärende SA.57051
(2020/N) och den 15 februari 2021 i ärende SA.60323 (2021/N).

6 §2 Förutsättningar för stöd är att evenemanget

1. har ställts in eller skjutits upp på grund av att det omfattas av de

föreskrifter om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar som regeringen eller en länsstyrelse har meddelat för att
motverka spridningen av sjukdomen covid-19,

2. har anordnats för allmänheten eller allmänheten skulle ha haft tillträde

till det,

3. har offentliggjorts eller fastställts i en plan för verksamheten, och
4. skulle ha hållits mellan 1 oktober och 31 december 2020 och inte har

hållits under denna period.

1. Denna förordning träder i kraft den 4 mars 2021.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd som avser tid före den

1 oktober 2020.

På regeringens vägnar

PER OLSSON FRIDH

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2020:831.
2 Senaste lydelse 2020:831.

SFS

2021:123

Publicerad
den

19 februari 2021