SFS 2021:128 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta

SFS2021-128.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fortsatt giltighet av förordningen (2020:115) om

utbildning på skolområdet och annan pedagogisk

verksamhet vid spridning av viss smitta

Utfärdad den 18 februari 2021

Regeringen föreskriver att förordningen (2020:115) om utbildning på skol-
området och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta1,
som gäller till den 30 juni 2021, ska fortsätta att gälla till och med den
31 juli 2022.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2020:188.

SFS

2021:128

Publicerad
den

20 februari 2021