SFS 2021:129 Förordning om ändring i förordningen (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

SFS2021-129.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:527) om tillfälliga

smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Utfärdad den 24 februari 2021

Regeringen föreskriver att 2 och 5 §§ förordningen (2020:527) om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska ha följande lydelse.

2 § Denna förordning är meddelad med stöd av

� 10 § och 11 § första stycket lagen (2020:526) om tillfälliga smittskydds-

åtgärder på serveringsställen i fråga om 5 §,

� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

5 § Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om

1. sådana smittskyddsåtgärder som avses i 3 § lagen (2020:526) om till-

fälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, och

2. att serveringsställens öppettider ska begränsas.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2021:129

Publicerad
den

24 februari 2021