SFS 2021:138 Förordning om ändring i förordningen (2020:1231) om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19

SFS2021-138.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:1231) om upphävande

av förordningen (2020:195) om vissa

sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen

covid-19

Utfärdad den 26 februari 2021

Regeringen föreskriver att förordningen (2020:1231) om upphävande av
förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av
sjukdomen covid-19 ska utgå.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS

2021:138

Publicerad
den

27 februari 2021