SFS 2021:140 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:711) om undantag från vissa bestämmelser om sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19, dels ändring i samma förordning

SFS2021-140.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:711) om

undantag från vissa bestämmelser om sjukpenning med

anledning av sjukdomen covid-19, dels ändring i samma

förordning

Utfärdad den 26 februari 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2020:711) om undantag
från vissa bestämmelser om sjukpenning med anledning av sjukdomen
covid-19, som gäller till utgången av februari 20211,

dels att förordningen ska fortsätta att gälla till utgången av juni 2021,
dels att punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha

följande lydelse.

4.2 Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för sjukpenning

som avser tid före utgången av juni 2021.

Denna förordning träder i kraft den 28 februari 2021.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Förordningens giltighetstid senast förlängd 2020:1222.
2 Senaste lydelse 2020:1222.

SFS

2021:140

Publicerad
den

27 februari 2021