SFS 2021:144 Förordning om ändring i förordningen (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

SFS2021-144.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:893) om

omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Utfärdad den 26 februari 2021

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2020:893) om
omsättningsstöd till enskilda näringsidkare ska ha följande lydelse.

Förordning om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för

mars�juli 2020

Denna förordning träder i kraft den 2 mars 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS

2021:144

Publicerad
den

27 februari 2021