SFS 2021:146 Förordning om ändring i förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj–juli 2020

SFS2021-146.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:838) om

omställningsstöd för maj�juli 2020

Utfärdad den 26 februari 2021

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (2020:838) om
omställningsstöd för maj�juli 2020 ska ha följande lydelse.

16 §1 Omställningsstödet ska minskas med belopp som företaget fått eller
kommer att få i

1. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för

sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som omställningsstödet
beräknas på, eller

2. annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader

som omställningsstödet beräknas på.

Första stycket 2 ska inte tillämpas på stöd enligt förordningen (2020:893)

om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för mars�juli 2020.

Denna förordning träder i kraft den 2 mars 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2020:895.

SFS

2021:146

Publicerad
den

27 februari 2021