SFS 2021:157 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)

SFS2021-157.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)

Utfärdad den 25 februari 2021

Regeringen föreskriver att punkt 6 i ikraftträdande- och övergångs-
bestämmelserna till säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) ska ha
följande lydelse.

6. Bestämmelsen i 3 kap. 9 § om säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

som lämnas till en utländsk myndighet, mellanfolklig organisation eller
utländsk leverantör behöver inte tillämpas förrän den 1 januari 2025.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Dan Leeman
(Justitiedepartementet)

SFS

2021:157

Publicerad
den

5 mars 2021