SFS 2021:158 Förordning om ändring i förordningen (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19

SFS2021-158.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:193) om statsbidrag till

regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja

verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive

socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19

Utfärdad den 4 mars 2021

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2020:193) om statsbidrag till
regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso-
och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19 ska ha
följande lydelse.

5 §1 Socialstyrelsen prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.
Ansökan om bidrag ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den
31 augusti respektive den 30 november 2020. Ansökan om bidrag för sådana
kostnader som har uppkommit till och med december 2020 ska dock ha
kommit in till myndigheten senast den 30 april 2021.

Om ansökan avser bidrag för kostnader för sådana skyndsamma trans-

porter som avses i 4 § 5 och som har uppkommit från och med den 1 januari
2021 till och med den 30 april 2021, ska ansökan ha kommit in till Social-
styrelsen senast den 12 maj 2021.

Ansökan ska innehålla uppgift om sökt belopp och de uppgifter i övrigt

som Socialstyrelsen behöver för att kunna pröva ansökan.

Om sökanden inte skyndsamt följer en uppmaning att komplettera an-

sökan, får Socialstyrelsen pröva ansökan i befintligt skick.

Denna förordning träder i kraft den 6 april 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2021:92.

SFS

2021:158

Publicerad
den

5 mars 2021