SFS 2021:195 Förordning om ändring i förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj–juli 2020

SFS2021-195.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:838) om

omställningsstöd för maj�juli 2020

Utfärdad den 10 mars 2021

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (2020:838) om
omställningsstöd för maj�juli 2020 ska ha följande lydelse.

16 §1 Omställningsstödet ska minskas med belopp som företaget fått eller
kommer att få i

1. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för

sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som omställningsstödet
beräknas på, eller

2. annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader

som omställningsstödet beräknas på.

Första stycket 2 ska inte tillämpas på stöd enligt förordningen (2020:893)

om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för mars�juli 2020 eller
förordningen (2021:194) om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade
företag.

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2021.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2021:146.

SFS

2021:195

Publicerad
den

11 mars 2021