SFS 2021:199 Förordning om ändring i förordningen (2021:131) om ändring i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar

SFS2021-199.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:131) om ändring i

förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar

Utfärdad den 11 mars 2021

Regeringen föreskriver att förordningen (2021:131) om ändring i förordnin-
gen (2017:1334) om klimatbonusbilar ska utgå.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Maria Jonsson
(Miljödepartementet)

SFS

2021:199

Publicerad
den

12 mars 2021