SFS 2021:1008 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2020:614)

SFS2021-1008.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:BCDHEE+Calibri;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:QFDRIX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:BGQFGB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:16px;line-height:30px;font-family:BCDHEE+Calibri;color:#000000;} .ft115{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:18px;line-height:29px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft117{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft118{font-size:13px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft119{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:XSMPTE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:17px;font-family:BCDJEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft210{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft211{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:LNTTDC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i avfallsf�rordningen (2020:614) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 november 2021 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver1 i fr�ga om avfallsf�rordningen (2020:614) </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 5 kap. 12 �, 7 kap. 1 och 2 �� och 9 kap. 3 � ska ha f�ljande </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det ska inf�ras tre nya paragrafer, 1 kap. 14 a � och 3 kap. 12 a och </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">12 b ��, och n�rmast f�re 3 kap. 12 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:467px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>1 kap. <br/>14 a �</b> Med fiskeredskap avses i denna f�rordning detsamma som i f�r-<br/>ordningen (2021:1001) om producentansvar f�r fiskeredskap. </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>3 kap. <br/>Avfall som utg�rs av fiskeredskap <br/>12 a �</b> Avfall som utg�rs av fiskeredskap ska samlas in separat p� ett s�tt <br/>som fr�mjar �teranv�ndning eller material�tervinning. </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>12 b �</b> Den som har avfall som utg�rs av fiskeredskap ska sortera ut <br/>avfallet fr�n annat avfall och l�mna avfallet till </p> <p style="position:absolute;top:718px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. en mottagningsanordning som avses i 3 kap. 5 � f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">(1980:789) om �tg�rder mot f�rorening fr�n fartyg, om avfallet kommer fr�n <br/>ett fartyg som anv�nder hamnen, </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. en producentansvarsorganisation som avses i f�rordningen (2021:1001)</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">om producentansvar f�r fiskeredskap, om fiskeredskapet �r avsett att <br/>anv�ndas i yrkesm�ssig verksamhet, eller </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft115">3. en kommun, om fiskeredskapet �r kommunalt avfall.<br/>Om en elutrustning �r inbyggd eller p� annat s�tt ing�r i ett fiskeredskap</p> <p style="position:absolute;top:881px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">som har blivit avfall ska elutrustningen avl�gsnas innan fiskeredskapet <br/>l�mnas, om den kan avl�gsnas p� ett enkelt s�tt. Om elutrustningen inte kan <br/>avl�gsnas p� ett enkelt s�tt ska fiskeredskapet som har blivit avfall l�mnas <br/>enligt 5 �. </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft118">1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av <br/>vissa plastprodukters inverkan p� milj�n, i den ursprungliga lydelsen. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft111"><b> 2021:1008 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft119">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft113"> 8 november 2021 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:47px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:44px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> 2021:1008 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>5 kap. <br/>12 �</b>2 Anm�lningsplikt enligt 10 eller 11 � g�ller inte verksamheter som <br/>omfattas av </p> <p style="position:absolute;top:122px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft210">1. ett tillst�nd eller en anm�lan som avses i 9 kap. 6 � milj�balken,<br/>2. ett tillst�nd enligt 1 � eller en anm�lan enligt 7 � eller enligt f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:163px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">som har meddelats med st�d av 8 � denna f�rordning, </p> <p style="position:absolute;top:183px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. ett tillst�nd eller en anm�lan enligt 43 eller 67 � f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:204px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">(2018:1462) om producentansvar f�r f�rpackningar, </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">4. ett tillst�nd enligt 45 � f�rordningen (2014:1075) om producentansvar</p> <p style="position:absolute;top:244px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r elutrustning, eller </p> <p style="position:absolute;top:265px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">5. en anm�lan enligt 38 � f�rordningen (2021:1001) om producentansvar</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r fiskeredskap. </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>7 kap. <br/>1 �</b>3 Kommunen ska senast den 30 juni varje �r l�mna uppgifter till Natur-<br/>v�rdsverket om det avfall som samlats in av kommunen under f�reg�ende <br/>kalender�r eller rapporterats enligt 2 �. Informationen ska inneh�lla upp-<br/>gifter om avfallets sammans�ttning, ursprung och vikt i kilogram. </p> <p style="position:absolute;top:437px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsta stycket g�ller inte uppgifter om s�dant avfall som kommunen har </p> <p style="position:absolute;top:458px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">l�mnat till ett insamlingssystem eller annan producentansvarsorganisation <br/>enligt </p> <p style="position:absolute;top:499px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft210">1. f�rordningen (2018:1462) om producentansvar f�r f�rpackningar,<br/>2. f�rordningen (2005:220) om retursystem f�r plastflaskor och metall-</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">burkar, </p> <p style="position:absolute;top:560px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft210">3. f�rordningen (2014:1075) om producentansvar f�r elutrustning, eller<br/>4. f�rordningen (2021:1001) om producentansvar f�r fiskeredskap.</p> <p style="position:absolute;top:621px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>2 �</b>4 Den som yrkesm�ssigt samlar in kommunalt avfall ska senast den <br/>28 februari varje �r l�mna information till kommunen om det avfall som <br/>insamlaren har samlat in i kommunen under f�reg�ende kalender�r. Infor-<br/>mationen ska inneh�lla uppgifter om avfallets sammans�ttning, ursprung <br/>och vikt i kilogram. </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft210">F�rsta stycket g�ller inte uppgifter om s�dant avfall som omfattas av <br/>1. f�rordningen (2018:1462) om producentansvar f�r f�rpackningar,<br/>2. f�rordningen (2005:220) om retursystem f�r plastflaskor och metall-</p> <p style="position:absolute;top:784px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">burkar, </p> <p style="position:absolute;top:805px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft210">3. f�rordningen (2014:1075) om producentansvar f�r elutrustning, eller<br/>4. f�rordningen (2021:1001) om producentansvar f�r fiskeredskap.</p> <p style="position:absolute;top:865px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>9 kap. <br/>3 �</b> F�reskrifter enligt 1 � 13 och 2 � f�r inte avse hantering av avfall som <br/>en producent eller producentansvarsorganisation hanterar enligt f�reskrifter <br/>som har meddelats med st�d av 15 kap. 1215 �� milj�balken. </p> <p style="position:absolute;top:957px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">F�reskrifter enligt 1 � 1 f�r inte avse hur mottagnings- och behandlings-</p> <p style="position:absolute;top:977px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">anordningar f�r avfall i hamnar ska vara beskaffade och sk�tas. </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft211">2 Senaste lydelse 2020:1302. <br/>3 Senaste lydelse 2020:1302. <br/>4 Senaste lydelse 2020:1302. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:47px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:44px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> 2021:1008 </b></p> <p style="position:absolute;top:74px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2022 i fr�ga om 9 kap. 3 �, </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">och i �vrigt den 31 december 2024. </p> <p style="position:absolute;top:135px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:176px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">HANS DAHLGREN </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft33">Maria Jonsson <br/>(Milj�departementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i avfallsf�rordningen (2020:614)

Utf�rdad den 3 november 2021

Regeringen f�reskriver1 i fr�ga om avfallsf�rordningen (2020:614)

dels att 5 kap. 12 �, 7 kap. 1 och 2 �� och 9 kap. 3 � ska ha f�ljande

lydelse,

dels att det ska inf�ras tre nya paragrafer, 1 kap. 14 a � och 3 kap. 12 a och

12 b ��, och n�rmast f�re 3 kap. 12 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

1 kap.
14 a �
Med fiskeredskap avses i denna f�rordning detsamma som i f�r-
ordningen (2021:1001) om producentansvar f�r fiskeredskap.

3 kap.
Avfall som utg�rs av fiskeredskap
12 a �
Avfall som utg�rs av fiskeredskap ska samlas in separat p� ett s�tt
som fr�mjar �teranv�ndning eller material�tervinning.

12 b � Den som har avfall som utg�rs av fiskeredskap ska sortera ut
avfallet fr�n annat avfall och l�mna avfallet till

1. en mottagningsanordning som avses i 3 kap. 5 � f�rordningen

(1980:789) om �tg�rder mot f�rorening fr�n fartyg, om avfallet kommer fr�n
ett fartyg som anv�nder hamnen,

2. en producentansvarsorganisation som avses i f�rordningen (2021:1001)

om producentansvar f�r fiskeredskap, om fiskeredskapet �r avsett att
anv�ndas i yrkesm�ssig verksamhet, eller

3. en kommun, om fiskeredskapet �r kommunalt avfall.
Om en elutrustning �r inbyggd eller p� annat s�tt ing�r i ett fiskeredskap

som har blivit avfall ska elutrustningen avl�gsnas innan fiskeredskapet
l�mnas, om den kan avl�gsnas p� ett enkelt s�tt. Om elutrustningen inte kan
avl�gsnas p� ett enkelt s�tt ska fiskeredskapet som har blivit avfall l�mnas
enligt 5 �.

1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av
vissa plastprodukters inverkan p� milj�n, i den ursprungliga lydelsen.

SFS

2021:1008

Publicerad
den

8 november 2021

background image

2

SFS

2021:1008

5 kap.
12 �
2 Anm�lningsplikt enligt 10 eller 11 � g�ller inte verksamheter som
omfattas av

1. ett tillst�nd eller en anm�lan som avses i 9 kap. 6 � milj�balken,
2. ett tillst�nd enligt 1 � eller en anm�lan enligt 7 � eller enligt f�reskrifter

som har meddelats med st�d av 8 � denna f�rordning,

3. ett tillst�nd eller en anm�lan enligt 43 eller 67 � f�rordningen

(2018:1462) om producentansvar f�r f�rpackningar,

4. ett tillst�nd enligt 45 � f�rordningen (2014:1075) om producentansvar

f�r elutrustning, eller

5. en anm�lan enligt 38 � f�rordningen (2021:1001) om producentansvar

f�r fiskeredskap.

7 kap.
1 �
3 Kommunen ska senast den 30 juni varje �r l�mna uppgifter till Natur-
v�rdsverket om det avfall som samlats in av kommunen under f�reg�ende
kalender�r eller rapporterats enligt 2 �. Informationen ska inneh�lla upp-
gifter om avfallets sammans�ttning, ursprung och vikt i kilogram.

F�rsta stycket g�ller inte uppgifter om s�dant avfall som kommunen har

l�mnat till ett insamlingssystem eller annan producentansvarsorganisation
enligt

1. f�rordningen (2018:1462) om producentansvar f�r f�rpackningar,
2. f�rordningen (2005:220) om retursystem f�r plastflaskor och metall-

burkar,

3. f�rordningen (2014:1075) om producentansvar f�r elutrustning, eller
4. f�rordningen (2021:1001) om producentansvar f�r fiskeredskap.

2 �4 Den som yrkesm�ssigt samlar in kommunalt avfall ska senast den
28 februari varje �r l�mna information till kommunen om det avfall som
insamlaren har samlat in i kommunen under f�reg�ende kalender�r. Infor-
mationen ska inneh�lla uppgifter om avfallets sammans�ttning, ursprung
och vikt i kilogram.

F�rsta stycket g�ller inte uppgifter om s�dant avfall som omfattas av
1. f�rordningen (2018:1462) om producentansvar f�r f�rpackningar,
2. f�rordningen (2005:220) om retursystem f�r plastflaskor och metall-

burkar,

3. f�rordningen (2014:1075) om producentansvar f�r elutrustning, eller
4. f�rordningen (2021:1001) om producentansvar f�r fiskeredskap.

9 kap.
3 �
F�reskrifter enligt 1 � 13 och 2 � f�r inte avse hantering av avfall som
en producent eller producentansvarsorganisation hanterar enligt f�reskrifter
som har meddelats med st�d av 15 kap. 1215 �� milj�balken.

F�reskrifter enligt 1 � 1 f�r inte avse hur mottagnings- och behandlings-

anordningar f�r avfall i hamnar ska vara beskaffade och sk�tas.

2 Senaste lydelse 2020:1302.
3 Senaste lydelse 2020:1302.
4 Senaste lydelse 2020:1302.

background image

3

SFS

2021:1008

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2022 i fr�ga om 9 kap. 3 �,

och i �vrigt den 31 december 2024.

P� regeringens v�gnar

HANS DAHLGREN

Maria Jonsson
(Milj�departementet)

;