SFS 2021:1010 Förordning om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

SFS2021-1010.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:BCDGEE+Calibri;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:ORNVLB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:ORNVLB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:16px;line-height:30px;font-family:BCDGEE+Calibri;color:#000000;} .ft115{font-size:13px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft117{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2012:259) om </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>milj�sanktionsavgifter </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 november 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Regeringen f�reskriver1 att 11 kap. 22, 30 och 33 �� f�rordningen (2012:259) <br/>om milj�sanktionsavgifter ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>11 kap. <br/>22 �</b>2 F�r en �vertr�delse av 12 eller 14 � f�rordningen (2021:996) om en-<br/>g�ngsprodukter genom att p� den svenska marknaden sl�ppa ut en f�rbjuden <br/>eng�ngsplastprodukt ska en milj�sanktionsavgift betalas </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">1. med 5 000 kronor, om �vertr�delsen avser 100 produkter eller f�rre,<br/>2. med 10 000 kronor, om �vertr�delsen avser fler �n 100 produkter men</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">h�gst 1 000 produkter, </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. med 20 000 kronor, om �vertr�delsen avser fler �n 1 000 produkter</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">men h�gst 20 000 produkter, och </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. med 50 000 kronor, om �vertr�delsen avser fler �n 20 000 produkter.</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>30 �</b>3 F�r en �vertr�delse av 18 eller 19 � f�rordningen (2021:1000) om <br/>producentansvar f�r v�tservetter genom att vara f�rsenad med att l�mna in <br/>f�reskrivna uppgifter till Naturv�rdsverket ska en milj�sanktionsavgift betalas <br/>med 10 000 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>33 �</b>4 F�r en �vertr�delse av 41, 42, 46, 47 eller 48 � f�rordningen <br/>(2021:1001) om producentansvar f�r fiskeredskap genom att vara f�rsenad <br/>med att l�mna in f�reskrivna uppgifter till Naturv�rdsverket ska en milj�-<br/>sanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:869px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 31 december 2024 i fr�ga om 33 � och </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">i �vrigt den 1 januari 2024. </p> <p style="position:absolute;top:930px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:971px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">HANS DAHLGREN </p> <p style="position:absolute;top:991px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft113">Maria Jonsson <br/>(Milj�departementet) </p> <p style="position:absolute;top:1075px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av <br/>vissa plastprodukters inverkan p� milj�n, i den ursprungliga lydelsen. <br/>2 Senaste lydelse 2021:1009. <br/>3 Senaste lydelse 2021:1009. <br/>4 Senaste lydelse 2021:1009. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> 2021:1010 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft117">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft112"> 8 november 2021 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2012:259) om

milj�sanktionsavgifter

Utf�rdad den 3 november 2021

Regeringen f�reskriver1 att 11 kap. 22, 30 och 33 �� f�rordningen (2012:259)
om milj�sanktionsavgifter ska ha f�ljande lydelse.

11 kap.
22 �
2 F�r en �vertr�delse av 12 eller 14 � f�rordningen (2021:996) om en-
g�ngsprodukter genom att p� den svenska marknaden sl�ppa ut en f�rbjuden
eng�ngsplastprodukt ska en milj�sanktionsavgift betalas

1. med 5 000 kronor, om �vertr�delsen avser 100 produkter eller f�rre,
2. med 10 000 kronor, om �vertr�delsen avser fler �n 100 produkter men

h�gst 1 000 produkter,

3. med 20 000 kronor, om �vertr�delsen avser fler �n 1 000 produkter

men h�gst 20 000 produkter, och

4. med 50 000 kronor, om �vertr�delsen avser fler �n 20 000 produkter.

30 �3 F�r en �vertr�delse av 18 eller 19 � f�rordningen (2021:1000) om
producentansvar f�r v�tservetter genom att vara f�rsenad med att l�mna in
f�reskrivna uppgifter till Naturv�rdsverket ska en milj�sanktionsavgift betalas
med 10 000 kronor.

33 �4 F�r en �vertr�delse av 41, 42, 46, 47 eller 48 � f�rordningen
(2021:1001) om producentansvar f�r fiskeredskap genom att vara f�rsenad
med att l�mna in f�reskrivna uppgifter till Naturv�rdsverket ska en milj�-
sanktionsavgift betalas med 10 000 kronor.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 31 december 2024 i fr�ga om 33 � och

i �vrigt den 1 januari 2024.

P� regeringens v�gnar

HANS DAHLGREN

Maria Jonsson
(Milj�departementet)

1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av
vissa plastprodukters inverkan p� milj�n, i den ursprungliga lydelsen.
2 Senaste lydelse 2021:1009.
3 Senaste lydelse 2021:1009.
4 Senaste lydelse 2021:1009.

SFS

2021:1010

Publicerad
den

8 november 2021

;