SFS 2021:1013 Lag om ändring i polislagen (1984:387)

SFS2021-1013.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.