SFS 2021:1020 Lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

SFS2021-1020.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.