SFS 2021:1025 Lag om ändring i lagen (1982:963) om rymdverksamhet

SFS2021-1025.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:EPLKZL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:OROSJR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1982:963) om rymdverksamhet </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 november 2021 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 5 � lagen (1982:963) om rymd-<br/>verksamhet ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>5 �</b> Den som upps�tligen eller av oaktsamhet bedriver rymdverksamhet <br/>utan att ha erforderligt tillst�nd d�ms till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r. <br/>Detsamma g�ller den som upps�tligen eller av oaktsamhet �sidos�tter villkor <br/>som har uppst�llts som f�ruts�ttning f�r tillst�nd. </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som utom riket har beg�tt brott som avses i f�rsta stycket d�ms, om </p> <p style="position:absolute;top:509px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">han finns h�r, efter denna lag och brottsbalken samt vid svensk domstol, <br/>�ven om 2 kap. 3 � n�mnda balk inte �r till�mplig och trots 2 kap. 9 � f�rsta <br/>och andra styckena n�mnda balk. </p> <p style="position:absolute;top:570px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">�tal f�r brott som avses i f�rsta stycket f�r v�ckas endast efter regeringens </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">medgivande. </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2022. </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:735px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Mikael Hjort <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> 2021:1025 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft110"> 8 november 2021 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1982:963) om rymdverksamhet

Utf�rdad den 3 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 5 � lagen (1982:963) om rymd-
verksamhet ska ha f�ljande lydelse.

5 � Den som upps�tligen eller av oaktsamhet bedriver rymdverksamhet
utan att ha erforderligt tillst�nd d�ms till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r.
Detsamma g�ller den som upps�tligen eller av oaktsamhet �sidos�tter villkor
som har uppst�llts som f�ruts�ttning f�r tillst�nd.

Den som utom riket har beg�tt brott som avses i f�rsta stycket d�ms, om

han finns h�r, efter denna lag och brottsbalken samt vid svensk domstol,
�ven om 2 kap. 3 � n�mnda balk inte �r till�mplig och trots 2 kap. 9 � f�rsta
och andra styckena n�mnda balk.

�tal f�r brott som avses i f�rsta stycket f�r v�ckas endast efter regeringens

medgivande.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2022.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Mikael Hjort
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20.

SFS

2021:1025

Publicerad
den

8 november 2021

;