SFS 2021:1036 Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)

SFS2021-1036.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:RWGQPG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:RWGQPG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i luftfartslagen (2010:500) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 november 2021 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 13 kap. 11 � luftfartslagen (2010:500) <br/>ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>13 kap. <br/>11 �</b> �ven om det inte finns domsr�tt enligt 2 kap. 3 � brottsbalken �r <br/>svensk domstol beh�rig att d�ma �ver brott som avses i 13 ��, 4 � f�rsta <br/>stycket 6, 811 och andra stycket, 5 �, 6 � f�rsta stycket 2 och andra stycket <br/>samt 7, 9 och 13 ��, om den som har beg�tt brottet befinner sig h�r i landet <br/>och brottet beg�tts </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. vid ut�vande av luftfartsverksamhet med ett utl�ndskt luftfartyg som</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">anv�nds inom ramen f�r ett svenskt drifttillst�nd, eller </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">2. ombord p� s�dant luftfartyg.<br/>�tal f�r v�ckas utan f�rordnande enligt 2 kap. 7 � brottsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2022. </p> <p style="position:absolute;top:683px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:724px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">IBRAHIM BAYLAN </p> <p style="position:absolute;top:744px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft113">Jonas Ragell <br/>(Infrastrukturdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> 2021:1036 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft112"> 8 november 2021 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i luftfartslagen (2010:500)

Utf�rdad den 3 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 13 kap. 11 � luftfartslagen (2010:500)
ska ha f�ljande lydelse.

13 kap.
11 �
�ven om det inte finns domsr�tt enligt 2 kap. 3 � brottsbalken �r
svensk domstol beh�rig att d�ma �ver brott som avses i 13 ��, 4 � f�rsta
stycket 6, 811 och andra stycket, 5 �, 6 � f�rsta stycket 2 och andra stycket
samt 7, 9 och 13 ��, om den som har beg�tt brottet befinner sig h�r i landet
och brottet beg�tts

1. vid ut�vande av luftfartsverksamhet med ett utl�ndskt luftfartyg som

anv�nds inom ramen f�r ett svenskt drifttillst�nd, eller

2. ombord p� s�dant luftfartyg.
�tal f�r v�ckas utan f�rordnande enligt 2 kap. 7 � brottsbalken.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2022.

P� regeringens v�gnar

IBRAHIM BAYLAN

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20.

SFS

2021:1036

Publicerad
den

8 november 2021

;