SFS 2021:1040 Förordning om upphävande av förordningen (1993:1467) med bemyndigande för riksåklagaren att förordna om väckande av åtal i vissa fall

SFS2021-1040.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.