SFS 2021:1040 Förordning om upphävande av förordningen (1993:1467) med bemyndigande för riksåklagaren att förordna om väckande av åtal i vissa fall

SFS2021-1040.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om upphävande av förordningen (1993:1467) med

bemyndigande för riksåklagaren att förordna om

väckande av åtal i vissa fall

Utfärdad den 3 november 2021

Regeringen föreskriver att förordningen (1993:1467) med bemyndigande
för riksåklagaren att förordna om väckande av åtal i vissa fall1 ska upphöra
att gälla vid utgången av 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Walo von Greyerz
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2006:1319.

SFS

2021:1040

Publicerad
den

8 november 2021