SFS 2021:1041 Förordning om ändring i förordningen (1978:108) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott

SFS2021-1041.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:VPTMZC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:KOLYBY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (1978:108) om internationellt </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>samarbete r�rande lagf�ring f�r brott </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 november 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">Regeringen f�reskriver att 13 � f�rordningen (1978:108) om internationellt <br/>samarbete r�rande lagf�ring f�r brott ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>13 �</b> Om det f�r g�rningen kan d�mas efter svensk lag endast med st�d av <br/>2 kap. 3 � 5 brottsbalken, ska den som avses med framst�llning om �ver-<br/>f�rande av lagf�ring ges tillf�lle att yttra sig innan beslut fattas med anled-<br/>ning av framst�llningen. </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2022. </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft18">Ulf Wallentheim <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> 2021:1041 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft17"> 8 november 2021 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (1978:108) om internationellt

samarbete r�rande lagf�ring f�r brott

Utf�rdad den 3 november 2021

Regeringen f�reskriver att 13 � f�rordningen (1978:108) om internationellt
samarbete r�rande lagf�ring f�r brott ska ha f�ljande lydelse.

13 � Om det f�r g�rningen kan d�mas efter svensk lag endast med st�d av
2 kap. 3 � 5 brottsbalken, ska den som avses med framst�llning om �ver-
f�rande av lagf�ring ges tillf�lle att yttra sig innan beslut fattas med anled-
ning av framst�llningen.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2022.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

SFS

2021:1041

Publicerad
den

8 november 2021

;