SFS 2021:1043 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

SFS2021-1043.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:FELUJJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:FELUJJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ATXPTT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (1999:1134) om </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>belastningsregister </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 november 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Regeringen f�reskriver att 16 c � f�rordningen (1999:1134) om belastnings-<br/>register ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>16 c �</b>1 Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3 kap., 4 kap. 12 <br/>eller 45 ��, 6 kap., 8 kap. 5 eller 6 �, 10 kap. 5 a eller 5 c �, 1315 kap., <br/>16 kap. 10 a �, 17 kap. 1 eller 2 � eller 20 kap. 1 � brottsbalken, 4 eller 4 a � <br/>lagen (1951:649) om straff f�r vissa trafikbrott, narkotikastrafflagen <br/>(1968:64), abortlagen (1974:595), lagen (1982:316) med f�rbud mot k�ns-<br/>stympning av kvinnor, lagen (1991:1969) om f�rbud mot vissa dopnings-<br/>medel, lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, lagen (1999:42) om f�r-<br/>bud mot vissa h�lsofarliga varor, 6 � lagen (2000:1225) om straff f�r <br/>smuggling, lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott, 10 kap. 3, 4 eller <br/>6 � patients�kerhetslagen (2010:659) eller 1, 2, 411 a och 13 �� lagen <br/>(2014:406) om straff f�r vissa internationella brott ska, om brotten lett till <br/>n�gon annan p�f�ljd �n b�ter, l�mnas ut om det beg�rs av </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Socialstyrelsen i �renden om legitimation enligt 4 kap. 1 eller 2 �</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">patients�kerhetslagen eller s�rskilt f�rordnande enligt 4 kap. 4 � samma lag, <br/>i fr�ga om den som styrelsen �verv�ger att meddela legitimation eller <br/>s�rskilt f�rordna att ut�va yrke, </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. Inspektionen f�r v�rd och omsorg i �renden om pr�votid och �ter-</p> <p style="position:absolute;top:777px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">kallelse av legitimation enligt 8 kap. 1, 3 eller 4 � patients�kerhetslagen, i <br/>fr�ga om den som inspektionen enligt 7 kap. 30 � patients�kerhetslagen <br/>�verv�ger att anm�la till H�lso- och sjukv�rdens ansvarsn�mnd, eller </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. en region, i fr�ga om en icke legitimerad yrkesut�vare som regionen</p> <p style="position:absolute;top:858px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">�verv�ger att anst�lla f�r allm�ntj�nstg�ring eller med ett vikariatsf�r-<br/>ordnande enligt f�reskrifter som meddelats med st�d av 3 kap. 12 � patient-<br/>s�kerhetsf�rordningen (2010:1369). </p> <p style="position:absolute;top:920px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om p�f�ljden �ven avser n�got annat brott �n de som anges i f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">stycket, ska ocks� uppgifter om det brottet l�mnas ut. </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2019:1165. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> 2021:1043 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft111"> 8 november 2021 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft21"><b> 2021:1043 </b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:74px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2022. </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:176px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Johan Stensb�ck <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (1999:1134) om

belastningsregister

Utf�rdad den 3 november 2021

Regeringen f�reskriver att 16 c � f�rordningen (1999:1134) om belastnings-
register ska ha f�ljande lydelse.

16 c �1 Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3 kap., 4 kap. 12
eller 45 ��, 6 kap., 8 kap. 5 eller 6 �, 10 kap. 5 a eller 5 c �, 1315 kap.,
16 kap. 10 a �, 17 kap. 1 eller 2 � eller 20 kap. 1 � brottsbalken, 4 eller 4 a �
lagen (1951:649) om straff f�r vissa trafikbrott, narkotikastrafflagen
(1968:64), abortlagen (1974:595), lagen (1982:316) med f�rbud mot k�ns-
stympning av kvinnor, lagen (1991:1969) om f�rbud mot vissa dopnings-
medel, lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, lagen (1999:42) om f�r-
bud mot vissa h�lsofarliga varor, 6 � lagen (2000:1225) om straff f�r
smuggling, lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott, 10 kap. 3, 4 eller
6 � patients�kerhetslagen (2010:659) eller 1, 2, 411 a och 13 �� lagen
(2014:406) om straff f�r vissa internationella brott ska, om brotten lett till
n�gon annan p�f�ljd �n b�ter, l�mnas ut om det beg�rs av

1. Socialstyrelsen i �renden om legitimation enligt 4 kap. 1 eller 2 �

patients�kerhetslagen eller s�rskilt f�rordnande enligt 4 kap. 4 � samma lag,
i fr�ga om den som styrelsen �verv�ger att meddela legitimation eller
s�rskilt f�rordna att ut�va yrke,

2. Inspektionen f�r v�rd och omsorg i �renden om pr�votid och �ter-

kallelse av legitimation enligt 8 kap. 1, 3 eller 4 � patients�kerhetslagen, i
fr�ga om den som inspektionen enligt 7 kap. 30 � patients�kerhetslagen
�verv�ger att anm�la till H�lso- och sjukv�rdens ansvarsn�mnd, eller

3. en region, i fr�ga om en icke legitimerad yrkesut�vare som regionen

�verv�ger att anst�lla f�r allm�ntj�nstg�ring eller med ett vikariatsf�r-
ordnande enligt f�reskrifter som meddelats med st�d av 3 kap. 12 � patient-
s�kerhetsf�rordningen (2010:1369).

Om p�f�ljden �ven avser n�got annat brott �n de som anges i f�rsta

stycket, ska ocks� uppgifter om det brottet l�mnas ut.

1 Senaste lydelse 2019:1165.

SFS

2021:1043

Publicerad
den

8 november 2021

background image

SFS

2021:1043

2

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2022.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Johan Stensb�ck
(Justitiedepartementet)

;