SFS 2021:1047 Förordning om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.

SFS2021-1047.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.