SFS 2021:1057 Förordning om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)

SFS2021-1057.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:VJLNQN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:VJLNQN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i renn�ringsf�rordningen (1993:384) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 november 2021 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om renn�ringsf�rordningen (1993:384)1 </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112"><i>dels </i>att 8 a � ska upph�ra att g�lla, <br/><i>dels</i> att 36 � ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>36 �</b>2 Beslut av Jordbruksverket enligt 1 � och beslut av Sveriges <br/>geologiska unders�kning enligt 4 � f�r �verklagas hos regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om �verklagande av beslut av l�nsstyrelsen finns i 99 � </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">renn�ringslagen (1971:437). </p> <p style="position:absolute;top:509px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Beslut i �vrigt enligt denna f�rordning f�r inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2022.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r �renden som har p�b�rjats f�re</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">den 1 januari 2022. </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">IBRAHIM BAYLAN </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Maria Wetterling <br/>(N�ringsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">1 Senaste lydelse av 8 a � 1998:1362. <br/>2 Senaste lydelse 2006:1359. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> 2021:1057 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft111"> 8 november 2021 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i renn�ringsf�rordningen (1993:384)

Utf�rdad den 3 november 2021

Regeringen f�reskriver i fr�ga om renn�ringsf�rordningen (1993:384)1

dels att 8 a � ska upph�ra att g�lla,
dels att 36 � ska ha f�ljande lydelse.

36 �2 Beslut av Jordbruksverket enligt 1 � och beslut av Sveriges
geologiska unders�kning enligt 4 � f�r �verklagas hos regeringen.

Best�mmelser om �verklagande av beslut av l�nsstyrelsen finns i 99 �

renn�ringslagen (1971:437).

Beslut i �vrigt enligt denna f�rordning f�r inte �verklagas.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2022.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r �renden som har p�b�rjats f�re

den 1 januari 2022.

P� regeringens v�gnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(N�ringsdepartementet)

1 Senaste lydelse av 8 a � 1998:1362.
2 Senaste lydelse 2006:1359.

SFS

2021:1057

Publicerad
den

8 november 2021

;