SFS 2021:1060 Förordning om ändring i förordningen (2007:1163) med instruktion för Institutet för rymdfysik

SFS2021-1060.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1163) med instruktion

för Institutet för rymdfysik

Utfärdad den 3 november 2021

Regeringen föreskriver att 5 och 6 §§ förordningen (2007:1163) med in-
struktion för Institutet för rymdfysik ska ha följande lydelse.

5 §1 Generaldirektören är myndighetschef.

6 §2 Beslut om anställning av professorer vid myndigheten fattas av gene-
raldirektören.

Vid anställning av en professor ska bestämmelserna i 4 kap. 3, 6 och 7 §§

högskoleförordningen (1993:100) om behörighet och bedömningsgrunder,
sakkunnigbedömning och kallelse tillämpas.

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2021.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2020:854.
2 Senaste lydelse 2012:71.

SFS

2021:1060

Publicerad
den

9 november 2021