SFS 2021:1062 Förordning om ändring i förordningen (2021:569) om ändring i förordningen (2020:769) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

SFS2021-1062.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:569) om ändring i

förordningen (2020:769) om ändring i

högskoleförordningen (1993:100)

Utfärdad den 3 november 2021

Regeringen föreskriver att förordningen (2021:569) om ändring i
förordningen (2020:769) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
ska utgå.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2021:1062

Publicerad
den

9 november 2021