SFS 2021:1063 Förordning om ändring i förordningen (2020:769) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

SFS2021-1063.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:769) om ändring i

högskoleförordningen (1993:100)

Utfärdad den 3 november 2021

Regeringen föreskriver att ikraftträdandebestämmelsen till förordningen
(2020:769) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) ska ha följande
lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2021:1063

Publicerad
den

9 november 2021