SFS 2021:1065 Förordning om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

SFS2021-1065.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:BCDGEE+Calibri;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:WIQGBV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:BZHVMG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:16px;line-height:30px;font-family:BCDGEE+Calibri;color:#000000;} .ft115{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft116{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft117{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:UCQUJU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:XRMRVO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:13px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:17px;font-family:BCDIEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft38{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft39{font-size:13px;font-family:BCDIEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft310{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft311{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft312{font-size:13px;line-height:15px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:FYXZFT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:17px;font-family:BCDJEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft46{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft47{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2015:406) om st�d f�r </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>landsbygdsutvecklings�tg�rder </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 november 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Regeringen f�reskriver att 4 kap. 2 �, 9 kap. 2 och 4 �� och bilaga 1 till <br/>f�rordningen (2015:406) om st�d f�r landsbygdsutvecklings�tg�rder <br/>ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>4 kap. <br/>2 �</b> St�d f�r l�mnas f�r investeringar inom jordbruks- och tr�dg�rds-<br/>sektorn samt renn�ringen med 40 procent av de st�dber�ttigande kostna-<br/>derna. F�r uppf�rande av en ny anl�ggning f�r dr�nering f�r i st�llet st�d <br/>l�mnas med 30 procent av de st�dber�ttigande kostnaderna. St�d l�mnas <br/>inom de ramar som anges i bilaga 1. </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>9 kap. <br/>2 �</b>1 St�d f�r ekologisk produktion och f�r omst�llning till ekologisk <br/>produktion f�r l�mnas �rligen under f�ruts�ttning att st�dmottagaren under <br/>en period av ett �r �tar sig att vidta s�dana �tg�rder eller bedriva s�dan odling <br/>som avses i detta kapitel. Ett �tagande om st�d f�r ekologisk produktion f�r <br/>f�rl�ngas med ett �r i taget. </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>4 �</b>2 Den myndighet som fattar beslut om st�d f�r medge att befintliga <br/>�taganden ut�kas inom samma �tagandeperiod f�r ekologisk produktion <br/>eller f�r omst�llning till ekologisk produktion, om ut�kningen uppfyller de <br/>kriterier som anges i artikel 14.2 eller 15.2 i f�rordning (EU) nr 807/2014. </p> <p style="position:absolute;top:836px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Den myndighet som fattar beslut om st�d f�r medge att ett �tagande enligt </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">2 � omvandlas till ett annat �tagande inom samma �tagandeperiod under <br/>f�ruts�ttning att de villkor som anges i artikel 14.1 i f�rordning (EU) nr <br/>807/2014 �r uppfyllda. F�r st�d f�r sk�tsel av v�tmarker och dammar ska <br/>dock ett s�dant nytt �tagande omfatta fem �r, oavsett hur l�ng period som <br/>�terst�r av det ursprungliga �tagandet. </p> <p style="position:absolute;top:958px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I de fall ett �tagande f�r djurh�llning l�ggs till ett befintligt �tagande ska </p> <p style="position:absolute;top:979px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">det befintliga �tagandet omvandlas till ett nytt �tagande inom befintlig <br/>�tagandeperiod f�r ekologisk produktion eller f�r omst�llning till ekologisk <br/>produktion. </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">1 Senaste lydelse 2021:331. <br/>2 Senaste lydelse 2021:331. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> 2021:1065 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft117">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft112"> 9 november 2021 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> 2021:1065 </b></p> <p style="position:absolute;top:74px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2022.<br/>2. �ldre best�mmelser till�mpas p� �taganden f�r st�d f�r omst�llning till</p> <p style="position:absolute;top:114px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">ekologisk produktion som ing�tts f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:135px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. Best�mmelserna i 4 kap. 2 � i den nya lydelsen ska till�mpas p�</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">ans�kningar som har l�mnats in fr�n och med den 27 augusti 2021. </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:237px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">IBRAHIM BAYLAN </p> <p style="position:absolute;top:257px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Maria Wetterling <br/>(N�ringsdepartementet) </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> 2021:1065 </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>Bilaga 1</i>3<i> </i></p> <p style="position:absolute;top:82px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>Investeringar i fysiska tillg�ngar (4 kap.) </b></p> <p style="position:absolute;top:111px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft310">Eng�ngsr�jning av <br/>betesmark </p> <p style="position:absolute;top:111px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft30">Ers�ttningsniv� </p> <p style="position:absolute;top:111px;left:453px;white-space:nowrap" class="ft30">5 000 kr/ha </p> <p style="position:absolute;top:141px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft310">L�gsta ers�ttningsniv� <br/>(kr) </p> <p style="position:absolute;top:141px;left:453px;white-space:nowrap" class="ft30">1 000 </p> <p style="position:absolute;top:191px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft30">Reglerbar dr�nering </p> <p style="position:absolute;top:191px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft30">Ers�ttningsniv� </p> <p style="position:absolute;top:191px;left:453px;white-space:nowrap" class="ft30">8 000 kr/brunn </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft310">L�gsta ers�ttningsniv� <br/>(kr) </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:453px;white-space:nowrap" class="ft30">8 000 </p> <p style="position:absolute;top:271px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft30">St�ngsel mot rovdjur </p> <p style="position:absolute;top:271px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft30">Ers�ttningsniv� </p> <p style="position:absolute;top:271px;left:453px;white-space:nowrap" class="ft30">50 kr/m </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft310">L�gsta ers�ttningsniv� <br/>(kr) </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:453px;white-space:nowrap" class="ft30">1 000 </p> <p style="position:absolute;top:351px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r�dlingsst�d </p> <p style="position:absolute;top:351px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft310">Ers�ttning av utgift <br/>(%) </p> <p style="position:absolute;top:351px;left:453px;white-space:nowrap" class="ft30">40� </p> <p style="position:absolute;top:401px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft310">L�gsta <br/>st�dber�ttigande <br/>utgifter (kr) </p> <p style="position:absolute;top:401px;left:453px;white-space:nowrap" class="ft30">100 000 </p> <p style="position:absolute;top:472px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft310">H�gsta ers�ttningsniv� <br/>(kr) </p> <p style="position:absolute;top:472px;left:453px;white-space:nowrap" class="ft30">600 0004 000 000� </p> <p style="position:absolute;top:522px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft310">Investeringar <br/>i jordbruk </p> <p style="position:absolute;top:522px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft310">Ers�ttning av utgift <br/>(%) </p> <p style="position:absolute;top:522px;left:453px;white-space:nowrap" class="ft30">40�� t� u </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft310">L�gsta <br/>st�dber�ttigande <br/>utgifter (kr) </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:453px;white-space:nowrap" class="ft310">30 000v, 50 000w, <br/>100 000 </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft310">H�gsta ers�ttningsniv� <br/>(kr) </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:453px;white-space:nowrap" class="ft310">1 000 0007 000 000� <br/>100 000 </p> <p style="position:absolute;top:688px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft311">� St�d som avser investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen f�r det <br/>europeiska innovationspartnerskapet (EIP) ska h�jas med ytterligare 10 procent. <br/>� St�dmyndigheten beslutar det exakta st�dbeloppet inom detta intervall utifr�n regionala f�rut-<br/>s�ttningar och prioriteringar. En st�dmottagare kan sammanlagt endast f� st�d upp till det h�gsta <br/>st�dbeloppet inom en period av tre �r. Detta g�ller per del�tg�rd och fokusomr�de och tiden <br/>r�knas fr�n den f�rst inkomna ans�kan. <br/>� St�d till renvaktarstugor. <br/>t F�r st�d till uppf�rande av ny anl�ggning f�r dr�nering g�ller att 30 % av utgiften ers�tts. <br/>u St�d inom Norrbottens, V�sterbottens, J�mtlands, V�sternorrlands, G�vleborgs, Dalarnas och <br/>V�rmlands l�n (exklusive renn�ringsf�retag) f�r h�jas med ytterligare 10 procent i de fall d�r <br/>investeringen �r kopplad till betande djur och jordbrukets konkurrenskraft. <br/>v St�d till strukturkalkning. <br/>w Fler�riga energigr�dor enligt enhetskostnad och renvaktarstugor. </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">3 Senaste lydelse 2021:331. </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft40">4 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> 2021:1065 </b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>Ekologiskt jordbruk (9 kap.) </b></p> <p style="position:absolute;top:107px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft44"><i><b>Ekologisk produktion </b></i></p> <p style="position:absolute;top:137px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft45"><i>Produktionskategori </i></p> <p style="position:absolute;top:137px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft45"><i>Ers�ttningsniv�</i>�<i> </i></p> <p style="position:absolute;top:166px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft47">Spannm�l/oljev�xter/proteingr�dor <br/>m.m. (ej vallodling p� �kermark)</p> <p style="position:absolute;top:166px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft40">1 500 kr/ha </p> <p style="position:absolute;top:216px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft40">Potatis och gr�nsaker </p> <p style="position:absolute;top:216px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft40">5 000 kr/ha </p> <p style="position:absolute;top:246px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft40">Frukt och b�r </p> <p style="position:absolute;top:246px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft40">7 500 kr/ha </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft40">Djurers�ttning </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft47">1 700 kr/ha �kermark, d�r 1 hektar <br/>�kermark motsvarar 1 djurenhet. <br/>800 kr/ha betesmark, d�r 2 hektar <br/>betesmark motsvarar 1 djurenhet. </p> <p style="position:absolute;top:367px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft44"><i><b>Omst�llning till ekologisk produktion </b></i></p> <p style="position:absolute;top:397px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft45"><i>Produktionskategori</i> </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft45"><i>Ers�ttningsniv�</i>� </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft47">Spannm�l/oljev�xter/proteingr�dor <br/>m.m. (ej vallodling p� �kermark)</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft40">1 500 kr/ha </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft40">Potatis och gr�nsaker </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft40">5 000 kr/ha </p> <p style="position:absolute;top:506px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft40">Frukt och b�r </p> <p style="position:absolute;top:506px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft40">7 500 kr/ha </p> <p style="position:absolute;top:536px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft40">Djurers�ttning </p> <p style="position:absolute;top:536px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft47">1 700 kr/ha �kermark, d�r 1 hektar <br/>�kermark motsvarar 1 djurenhet. <br/>800 kr/ha betesmark, d�r 2 hektar <br/>betesmark motsvarar 1 djurenhet. </p> <p style="position:absolute;top:622px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">�Ber�knade st�dbelopp som �r l�gre �n 1 000 kr per st�d�r betalas inte ut. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2015:406) om st�d f�r

landsbygdsutvecklings�tg�rder

Utf�rdad den 3 november 2021

Regeringen f�reskriver att 4 kap. 2 �, 9 kap. 2 och 4 �� och bilaga 1 till
f�rordningen (2015:406) om st�d f�r landsbygdsutvecklings�tg�rder
ska ha f�ljande lydelse.

4 kap.
2 �
St�d f�r l�mnas f�r investeringar inom jordbruks- och tr�dg�rds-
sektorn samt renn�ringen med 40 procent av de st�dber�ttigande kostna-
derna. F�r uppf�rande av en ny anl�ggning f�r dr�nering f�r i st�llet st�d
l�mnas med 30 procent av de st�dber�ttigande kostnaderna. St�d l�mnas
inom de ramar som anges i bilaga 1.

9 kap.
2 �
1 St�d f�r ekologisk produktion och f�r omst�llning till ekologisk
produktion f�r l�mnas �rligen under f�ruts�ttning att st�dmottagaren under
en period av ett �r �tar sig att vidta s�dana �tg�rder eller bedriva s�dan odling
som avses i detta kapitel. Ett �tagande om st�d f�r ekologisk produktion f�r
f�rl�ngas med ett �r i taget.

4 �2 Den myndighet som fattar beslut om st�d f�r medge att befintliga
�taganden ut�kas inom samma �tagandeperiod f�r ekologisk produktion
eller f�r omst�llning till ekologisk produktion, om ut�kningen uppfyller de
kriterier som anges i artikel 14.2 eller 15.2 i f�rordning (EU) nr 807/2014.

Den myndighet som fattar beslut om st�d f�r medge att ett �tagande enligt

2 � omvandlas till ett annat �tagande inom samma �tagandeperiod under
f�ruts�ttning att de villkor som anges i artikel 14.1 i f�rordning (EU) nr
807/2014 �r uppfyllda. F�r st�d f�r sk�tsel av v�tmarker och dammar ska
dock ett s�dant nytt �tagande omfatta fem �r, oavsett hur l�ng period som
�terst�r av det ursprungliga �tagandet.

I de fall ett �tagande f�r djurh�llning l�ggs till ett befintligt �tagande ska

det befintliga �tagandet omvandlas till ett nytt �tagande inom befintlig
�tagandeperiod f�r ekologisk produktion eller f�r omst�llning till ekologisk
produktion.

1 Senaste lydelse 2021:331.
2 Senaste lydelse 2021:331.

SFS

2021:1065

Publicerad
den

9 november 2021

background image

2

SFS

2021:1065

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2022.
2. �ldre best�mmelser till�mpas p� �taganden f�r st�d f�r omst�llning till

ekologisk produktion som ing�tts f�re ikrafttr�dandet.

3. Best�mmelserna i 4 kap. 2 � i den nya lydelsen ska till�mpas p�

ans�kningar som har l�mnats in fr�n och med den 27 augusti 2021.

P� regeringens v�gnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(N�ringsdepartementet)

background image

3

SFS

2021:1065

Bilaga 13

Investeringar i fysiska tillg�ngar (4 kap.)

Eng�ngsr�jning av
betesmark

Ers�ttningsniv�

5 000 kr/ha

L�gsta ers�ttningsniv�
(kr)

1 000

Reglerbar dr�nering

Ers�ttningsniv�

8 000 kr/brunn

L�gsta ers�ttningsniv�
(kr)

8 000

St�ngsel mot rovdjur

Ers�ttningsniv�

50 kr/m

L�gsta ers�ttningsniv�
(kr)

1 000

F�r�dlingsst�d

Ers�ttning av utgift
(%)

40�

L�gsta
st�dber�ttigande
utgifter (kr)

100 000

H�gsta ers�ttningsniv�
(kr)

600 0004 000 000�

Investeringar
i jordbruk

Ers�ttning av utgift
(%)

40�� t� u

L�gsta
st�dber�ttigande
utgifter (kr)

30 000v, 50 000w,
100 000

H�gsta ers�ttningsniv�
(kr)

1 000 0007 000 000�
100 000

� St�d som avser investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen f�r det
europeiska innovationspartnerskapet (EIP) ska h�jas med ytterligare 10 procent.
� St�dmyndigheten beslutar det exakta st�dbeloppet inom detta intervall utifr�n regionala f�rut-
s�ttningar och prioriteringar. En st�dmottagare kan sammanlagt endast f� st�d upp till det h�gsta
st�dbeloppet inom en period av tre �r. Detta g�ller per del�tg�rd och fokusomr�de och tiden
r�knas fr�n den f�rst inkomna ans�kan.
� St�d till renvaktarstugor.
t F�r st�d till uppf�rande av ny anl�ggning f�r dr�nering g�ller att 30 % av utgiften ers�tts.
u St�d inom Norrbottens, V�sterbottens, J�mtlands, V�sternorrlands, G�vleborgs, Dalarnas och
V�rmlands l�n (exklusive renn�ringsf�retag) f�r h�jas med ytterligare 10 procent i de fall d�r
investeringen �r kopplad till betande djur och jordbrukets konkurrenskraft.
v St�d till strukturkalkning.
w Fler�riga energigr�dor enligt enhetskostnad och renvaktarstugor.

3 Senaste lydelse 2021:331.

background image

4

SFS

2021:1065

Ekologiskt jordbruk (9 kap.)

Ekologisk produktion

Produktionskategori

Ers�ttningsniv�

Spannm�l/oljev�xter/proteingr�dor
m.m. (ej vallodling p� �kermark)

1 500 kr/ha

Potatis och gr�nsaker

5 000 kr/ha

Frukt och b�r

7 500 kr/ha

Djurers�ttning

1 700 kr/ha �kermark, d�r 1 hektar
�kermark motsvarar 1 djurenhet.
800 kr/ha betesmark, d�r 2 hektar
betesmark motsvarar 1 djurenhet.

Omst�llning till ekologisk produktion

Produktionskategori

Ers�ttningsniv�

Spannm�l/oljev�xter/proteingr�dor
m.m. (ej vallodling p� �kermark)

1 500 kr/ha

Potatis och gr�nsaker

5 000 kr/ha

Frukt och b�r

7 500 kr/ha

Djurers�ttning

1 700 kr/ha �kermark, d�r 1 hektar
�kermark motsvarar 1 djurenhet.
800 kr/ha betesmark, d�r 2 hektar
betesmark motsvarar 1 djurenhet.

�Ber�knade st�dbelopp som �r l�gre �n 1 000 kr per st�d�r betalas inte ut.

;