SFS 2021:1066 Förordning om ändring i förordningen (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020–september 2021

SFS2021-1066.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:21px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDIEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:YFQWOM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:NMBIQI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:JYSOYQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:XFIHIJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2021:143) om </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>oms�ttningsst�d till enskilda n�ringsidkare f�r </b></p> <p style="position:absolute;top:292px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>augusti 2020september 2021 </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 november 2021 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2021:143) om oms�ttnings-<br/>st�d till enskilda n�ringsidkare f�r augusti 2020september 20211 </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114"><i>dels</i> att 12, 16 och 26 �� ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att punkt 2 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna ska ha </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 17 a �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:534px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>12 �</b>2 St�det ska �ven minskas med </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. st�dbelopp som den enskilda n�ringsidkaren tagit emot f�r mot-</p> <p style="position:absolute;top:575px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">svarande st�dperiod enligt f�rordningen (2021:126) om omst�llningsst�d <br/>f�r augusti 2020september 2021, </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. arbetsl�shetsers�ttning som den enskilda n�ringsidkaren tagit emot</p> <p style="position:absolute;top:636px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">enligt lagen (1997:238) om arbetsl�shetsf�rs�kring om ers�ttningen l�mnats <br/>f�r den st�dperiod ans�kan avser, eller </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. oms�ttningsst�d som den enskilda n�ringsidkaren tagit emot f�r</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">motsvarande st�dperiod enligt denna f�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>16 �</b>3 En ans�kan om st�d ska inneh�lla f�ljande uppgifter: </p> <p style="position:absolute;top:759px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. den enskilda n�ringsidkarens nettooms�ttning under det r�kenskaps�r</p> <p style="position:absolute;top:779px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">som avslutats den 31 december 2019, </p> <p style="position:absolute;top:800px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. nedg�ngen i den enskilda n�ringsidkarens nettooms�ttning vid en</p> <p style="position:absolute;top:820px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">j�mf�relse mellan nettooms�ttningen f�r st�dperioden och netto-<br/>oms�ttningen f�r referensperioden, </p> <p style="position:absolute;top:861px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. om nedg�ngen i nettooms�ttningen �r orsakad av effekterna av</p> <p style="position:absolute;top:881px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">spridningen av sjukdomen covid-19, </p> <p style="position:absolute;top:902px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. f�rs�kringsers�ttning, skadest�nd och annan liknande ers�ttning f�r</p> <p style="position:absolute;top:922px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">s�dan f�rlorad oms�ttning som st�det ska ber�knas p�, </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. st�d enligt f�rordningen (2020:246) om statligt st�d f�r kultur-</p> <p style="position:absolute;top:963px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">evenemang som har st�llts in eller skjutits upp med anledning av spridningen <br/>av sjukdomen covid-19, </p> <p style="position:absolute;top:1004px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">6. om den enskilda n�ringsidkaren har f�r avsikt att s�ka, har ans�kt om</p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">eller f�tt beslut om st�d f�r den aktuella st�dperioden enligt f�rordningen <br/>(2021:126) om omst�llningsst�d f�r augusti 2020september 2021, </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2021:775. <br/>2 Senaste lydelse 2021:705. <br/>3 Senaste lydelse 2021:705. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft111"><b> 2021:1066 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft116">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft113"> 11 november 2021 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft21"><b> 2021:1066 </b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">7. om den enskilda n�ringsidkaren f�r den aktuella st�dperioden har f�r</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">avsikt att s�ka, har ans�kt om eller f�tt beslut om arbetsl�shetsers�ttning <br/>enligt lagen (1997:238) om arbetsl�shetsf�rs�kring, </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">8. om den enskilda n�ringsidkaren f�r den aktuella st�dperioden har</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">ans�kt om eller f�tt beslut om oms�ttningsst�d enligt denna f�rordning, </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">9. annat st�d som l�mnats enligt kommissionens f�rordningar om st�d av</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">mindre betydelse som den enskilda n�ringsidkaren har f�tt under de tv� <br/>f�reg�ende beskattnings�ren och det innevarande beskattnings�ret, </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">10. om den enskilda n�ringsidkaren �r f�rsatt i konkurs eller har</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">n�ringsf�rbud, och </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">11. de �vriga uppgifter som l�nsstyrelsen beh�ver f�r att kunna fatta</p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">beslut om st�d. </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Om en alternativ referensperiod ska till�mpas ska ans�kan �ven inneh�lla </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">uppgifter om antalet kalenderdagar som den enskilda n�ringsidkaren har f�tt <br/>f�r�ldrapenning eller sjukpenning under den referensperiod som avses i 4 � <br/>andra stycket. Ans�kan ska vidare, i st�llet f�r de uppgifter som avses i <br/>f�rsta stycket 1, inneh�lla uppgift om den enskilda n�ringsidkarens netto-<br/>oms�ttning under det r�kenskaps�r som avslutats den 31 december 2018. </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Uppgifterna i en ans�kan om oms�ttningsst�d ska l�mnas p� heder och </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">samvete. </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>17 a �</b> Trots 17 � 1 ska en ans�kan som avser en s�dan st�dperiod som <br/>anges i 4 � f�rsta stycket 13 och som avser till�mpningen av en alternativ <br/>referensperiod enligt 4 � tredje stycket ha inkommit till den l�nsstyrelse som <br/>anges i 15 � senast den 15 januari 2022. </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Om en ans�kan som avser en s�dan st�dperiod har kommit in tidigare till </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">l�nsstyrelsen i enlighet med best�mmelserna i 17 � 1 och det �rendet �nnu <br/>inte har avgjorts, ska ans�kan enligt f�rsta stycket ers�tta den tidigare <br/>inl�mnade ans�kan. </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">En ans�kan enligt f�rsta stycket f�r pr�vas �ven om st�d f�r samma </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">st�dperiod redan har beviljats och det tidigare beslutet har �verklagats. </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>26 �</b>4 Den enskilda n�ringsidkaren �r �terbetalningsskyldig om </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">1. n�ringsidkaren efter beslut om oms�ttningsst�d tagit emot st�d f�r den</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">aktuella st�dperioden enligt f�rordningen (2021:126) om omst�llningsst�d <br/>f�r augusti 2020september 2021, </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">2. n�ringsidkaren efter beslut om oms�ttningsst�d tagit emot</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">arbetsl�shetsers�ttning enligt lagen (1997:238) om arbetsl�shetsf�rs�kring <br/>f�r den aktuella st�dperioden, </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">3. st�det har betalats ut med f�r h�gt belopp till f�ljd av att</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">n�ringsidkaren, efter beslut om oms�ttningsst�d som avser en ans�kan enligt <br/>17 a � f�rsta stycket, har tagit emot oms�ttningsst�d f�r den aktuella <br/>st�dperioden, </p> <p style="position:absolute;top:930px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">4. n�ringsidkaren genom att l�mna oriktiga uppgifter eller p� annat s�tt</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">har orsakat att st�det har best�mts felaktigt eller med f�r h�gt belopp, eller </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">5. st�det av n�gon annan orsak har best�mts felaktigt eller med f�r h�gt</p> <p style="position:absolute;top:991px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">belopp och den enskilda n�ringsidkaren sk�ligen borde ha insett detta. </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">P� det belopp som en enskild n�ringsidkare �r �terbetalningsskyldig f�r </p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">ska r�nta betalas fr�n och med den dag som infaller en m�nad efter det att <br/>beslut om �terkrav enligt 27 � har fattats och efter en r�ntesats som vid varje <br/>tidpunkt �verstiger statens utl�ningsr�nta med tv� procentenheter. </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">4 Senaste lydelse 2021:705. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft31"><b> 2021:1066 </b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft32">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33">2. Best�mmelsen i 4 � tredje stycket i den �ldre lydelsen g�ller dock<br/>fortfarande f�r st�dperioder f�re st�dperioden mars 2021 om ans�kan<br/>inkommit till l�nsstyrelsen senast den 30 april 2021.</p> <p style="position:absolute;top:135px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft33">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 december 2021.<br/>2. Best�mmelserna i 12, 16 och 26 �� i den �ldre lydelsen g�ller fort-</p> <p style="position:absolute;top:176px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33">farande f�r de st�dperioder d�r ans�kan inkommit till l�nsstyrelsen senast <br/>den 30 november 2021. </p> <p style="position:absolute;top:237px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:278px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">IBRAHIM BAYLAN </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft33">Maria Wetterling <br/>(N�ringsdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2021:143) om

oms�ttningsst�d till enskilda n�ringsidkare f�r

augusti 2020september 2021

Utf�rdad den 3 november 2021

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2021:143) om oms�ttnings-
st�d till enskilda n�ringsidkare f�r augusti 2020september 20211

dels att 12, 16 och 26 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att punkt 2 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna ska ha

f�ljande lydelse,

dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 17 a �, av f�ljande lydelse.

12 �2 St�det ska �ven minskas med

1. st�dbelopp som den enskilda n�ringsidkaren tagit emot f�r mot-

svarande st�dperiod enligt f�rordningen (2021:126) om omst�llningsst�d
f�r augusti 2020september 2021,

2. arbetsl�shetsers�ttning som den enskilda n�ringsidkaren tagit emot

enligt lagen (1997:238) om arbetsl�shetsf�rs�kring om ers�ttningen l�mnats
f�r den st�dperiod ans�kan avser, eller

3. oms�ttningsst�d som den enskilda n�ringsidkaren tagit emot f�r

motsvarande st�dperiod enligt denna f�rordning.

16 �3 En ans�kan om st�d ska inneh�lla f�ljande uppgifter:

1. den enskilda n�ringsidkarens nettooms�ttning under det r�kenskaps�r

som avslutats den 31 december 2019,

2. nedg�ngen i den enskilda n�ringsidkarens nettooms�ttning vid en

j�mf�relse mellan nettooms�ttningen f�r st�dperioden och netto-
oms�ttningen f�r referensperioden,

3. om nedg�ngen i nettooms�ttningen �r orsakad av effekterna av

spridningen av sjukdomen covid-19,

4. f�rs�kringsers�ttning, skadest�nd och annan liknande ers�ttning f�r

s�dan f�rlorad oms�ttning som st�det ska ber�knas p�,

5. st�d enligt f�rordningen (2020:246) om statligt st�d f�r kultur-

evenemang som har st�llts in eller skjutits upp med anledning av spridningen
av sjukdomen covid-19,

6. om den enskilda n�ringsidkaren har f�r avsikt att s�ka, har ans�kt om

eller f�tt beslut om st�d f�r den aktuella st�dperioden enligt f�rordningen
(2021:126) om omst�llningsst�d f�r augusti 2020september 2021,

1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2021:775.
2 Senaste lydelse 2021:705.
3 Senaste lydelse 2021:705.

SFS

2021:1066

Publicerad
den

11 november 2021

background image

SFS

2021:1066

2

7. om den enskilda n�ringsidkaren f�r den aktuella st�dperioden har f�r

avsikt att s�ka, har ans�kt om eller f�tt beslut om arbetsl�shetsers�ttning
enligt lagen (1997:238) om arbetsl�shetsf�rs�kring,

8. om den enskilda n�ringsidkaren f�r den aktuella st�dperioden har

ans�kt om eller f�tt beslut om oms�ttningsst�d enligt denna f�rordning,

9. annat st�d som l�mnats enligt kommissionens f�rordningar om st�d av

mindre betydelse som den enskilda n�ringsidkaren har f�tt under de tv�
f�reg�ende beskattnings�ren och det innevarande beskattnings�ret,

10. om den enskilda n�ringsidkaren �r f�rsatt i konkurs eller har

n�ringsf�rbud, och

11. de �vriga uppgifter som l�nsstyrelsen beh�ver f�r att kunna fatta

beslut om st�d.

Om en alternativ referensperiod ska till�mpas ska ans�kan �ven inneh�lla

uppgifter om antalet kalenderdagar som den enskilda n�ringsidkaren har f�tt
f�r�ldrapenning eller sjukpenning under den referensperiod som avses i 4 �
andra stycket. Ans�kan ska vidare, i st�llet f�r de uppgifter som avses i
f�rsta stycket 1, inneh�lla uppgift om den enskilda n�ringsidkarens netto-
oms�ttning under det r�kenskaps�r som avslutats den 31 december 2018.

Uppgifterna i en ans�kan om oms�ttningsst�d ska l�mnas p� heder och

samvete.

17 a � Trots 17 � 1 ska en ans�kan som avser en s�dan st�dperiod som
anges i 4 � f�rsta stycket 13 och som avser till�mpningen av en alternativ
referensperiod enligt 4 � tredje stycket ha inkommit till den l�nsstyrelse som
anges i 15 � senast den 15 januari 2022.

Om en ans�kan som avser en s�dan st�dperiod har kommit in tidigare till

l�nsstyrelsen i enlighet med best�mmelserna i 17 � 1 och det �rendet �nnu
inte har avgjorts, ska ans�kan enligt f�rsta stycket ers�tta den tidigare
inl�mnade ans�kan.

En ans�kan enligt f�rsta stycket f�r pr�vas �ven om st�d f�r samma

st�dperiod redan har beviljats och det tidigare beslutet har �verklagats.

26 �4 Den enskilda n�ringsidkaren �r �terbetalningsskyldig om

1. n�ringsidkaren efter beslut om oms�ttningsst�d tagit emot st�d f�r den

aktuella st�dperioden enligt f�rordningen (2021:126) om omst�llningsst�d
f�r augusti 2020september 2021,

2. n�ringsidkaren efter beslut om oms�ttningsst�d tagit emot

arbetsl�shetsers�ttning enligt lagen (1997:238) om arbetsl�shetsf�rs�kring
f�r den aktuella st�dperioden,

3. st�det har betalats ut med f�r h�gt belopp till f�ljd av att

n�ringsidkaren, efter beslut om oms�ttningsst�d som avser en ans�kan enligt
17 a � f�rsta stycket, har tagit emot oms�ttningsst�d f�r den aktuella
st�dperioden,

4. n�ringsidkaren genom att l�mna oriktiga uppgifter eller p� annat s�tt

har orsakat att st�det har best�mts felaktigt eller med f�r h�gt belopp, eller

5. st�det av n�gon annan orsak har best�mts felaktigt eller med f�r h�gt

belopp och den enskilda n�ringsidkaren sk�ligen borde ha insett detta.

P� det belopp som en enskild n�ringsidkare �r �terbetalningsskyldig f�r

ska r�nta betalas fr�n och med den dag som infaller en m�nad efter det att
beslut om �terkrav enligt 27 � har fattats och efter en r�ntesats som vid varje
tidpunkt �verstiger statens utl�ningsr�nta med tv� procentenheter.

4 Senaste lydelse 2021:705.

background image

SFS

2021:1066

3

2. Best�mmelsen i 4 � tredje stycket i den �ldre lydelsen g�ller dock
fortfarande f�r st�dperioder f�re st�dperioden mars 2021 om ans�kan
inkommit till l�nsstyrelsen senast den 30 april 2021.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 december 2021.
2. Best�mmelserna i 12, 16 och 26 �� i den �ldre lydelsen g�ller fort-

farande f�r de st�dperioder d�r ans�kan inkommit till l�nsstyrelsen senast
den 30 november 2021.

P� regeringens v�gnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(N�ringsdepartementet)

;