SFS 2021:1067 Förordning om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

SFS2021-1067.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:1237) om

timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

Utfärdad den 3 november 2021

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2009:1237) om timkostnads-
norm inom rättshjälpsområdet ska ha följande lydelse.

2 §1 Timkostnadsnormen för den som är godkänd för F-skatt är 1 442 kro-
nor exklusive mervärdesskatt.

Timkostnadsnormen för den som inte är godkänd för F-skatt är 1 097 kro-

nor exklusive mervärdesskatt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Marie Gustafsson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2020:916.

SFS

2021:1067

Publicerad
den

11 november 2021