SFS 2021:1069 Förordning om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige

SFS2021-1069.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt

inreseförbud till Sverige

Utfärdad den 11 november 2021

Regeringen föreskriver att bilaga 2 till förordningen (2020:127) om tillfälligt
inreseförbud till Sverige ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

SFS

2021:1069

Publicerad
den

12 november 2021

background image

2

SFS

2021:1069

Bilaga 21

Stater och områden som omfattas av undantaget i 3 § andra stycket 8
Albanien
Andorra
Armenien
Färöarna
Förenade kungariket
Förenta staterna
Guernsey
Isle of Man
Israel
Jersey
Marocko
Monaco
Nordmakedonien
Panama
San Marino
Schweiz
Turkiet
Ukraina
Vatikanstaten

1 Senaste lydelse 2021:946.