SFS 2021:1071 Lag om ändring i offentlighets - och sekretesslagen (2009:400)

SFS2021-1071.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.